Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187 ΠΚ

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, στα πλαίσια της από 2.4.2022 απόφασης της Ολομέλειας ζήτησε την κατάργηση άλλως τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187...

Webinar on “Independence and Impartiality in International Arbitration”with GARY BORN

INVITATION TO IHU LECTURE  Webinar on "Independence and Impartiality in International Arbitration" with  GARY BORN Organised by the International Hellenic University (IHU) in...

Παράταση στοχευμένης αποχής από Ποινικές Υποθέσεις του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι και 13.5.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ' αριθμ 22/29.4.2022 συνεδρίασή του, επικύρωσε την από 27.4.2022 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 2.5.2022

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1Ης ΜΑΙΟΥ 2022 (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΙΝΕ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ...
Showing 1 - 15 of 3.827 results.
Στοιχεία ανά σελίδα 15
του/της 256