Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Τα Γραμμάτια Προείσπραξης που εκδόθηκαν εντός του 2019 δεν μπορούν να ακυρωθούν το 2020

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι Γραμμάτια Προείσπραξης που εκδόθηκαν εντός του 2019 δεν μπορούν να ακυρωθούν το 2020.

Για τον παραπάνω λόγο, παρακαλούμε τους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί (ελέγχοντας τα στοιχεία των γραμματίων για πιθανά λάθη) κατά την έκδοση των γραμματίων προείσπραξης.

Θα παρακαλούσαμε επίσης να ελέγξουν και τα γραμμάτια που εξέδωσαν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τα παρακάτω πιθανά λάθη:

  1. Έκδοση γραμματίου σε άλλο όνομα δικηγόρου.
  2. Ακύρωση γραμματίου που δεν έγινε.

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι τα μηνύματα για ακύρωση γραμματίων μέσω του portal της ολομέλειας στις 31-12-2019 θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 14:00. Μετά δεν θα μπορούν να εκτελεστούν.