Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Στάση Ένωσης Υπαλλήλων Δικαστικής Φυλακής Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.