Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Καταστροφή άχρηστου αρχείου του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και Σοχού

Παρακαλούμε διαβάτε το συνημμένο