Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Καταμερισμός ποινικών υποθέσεων - Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης 15/10/2020

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.