Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο