Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.