Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Φινοκαλιώτης  

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΑΜΙΑΣ

 

ΜΕΛΗ
Αντωνίου Ιωάννης 

Βλαδίκα Βασιλική 

Βρίκος Χρήστος 

Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

Γκίνδης Ηλίας 

Δακουράς Γεώργιος 

 

Καρόλου Ιώ

Κοπανίδης Απόστολος 

Λογοθέτης Γεώργιος Κουτσοχήνας Ευστάθιος Κουτσός Γεώργιος  Μήττας Μιχαήλ 

Νέστορα Αφροδίτη

Νταφόπουλος Δημήτριος 

Ντούγκας Αναστάσιος

Παππάς Χρήστος 
Πρωτοπαπαδάκη Μαρία Σαλονικίδης Παύλος Σιαπέρας Βασίλειος

Στεφάνου Ιωάννης 

Τζουμαϊλή Ευστρατία  Τσιγαρίδας Βασίλειος  Τσιρτσιμάλης Στέφανος  Ψωμιάδης Ιάκωβος