Φορολογικά Θέματα Δικηγόρων Φορολογικά Θέματα Δικηγόρων

ΠΟΛ 1078/17.3.2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο

ΠΟΛ 1022/ 7-1-2014 ΦΕΚ Β' 179/30-1-2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Σχετικά με την απόδοση φόρου

Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης της προκαταβολής φόρου της υπολογιζόμενης επί των δικηγορικών αμοιβών για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους καθώς και της απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών των συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση

Πρακτικός οδηγός για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Το συνημμένο αποτελεί τον Πρακτικό οδηγό για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των δικηγόρων

Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των δικηγόρων παρέχονται με την ΠΟΛ.1208/29.12.2020 εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010. Ακολουθεί το πλήρες κέιμενο της εγκυκλίου.

Πρακτικός οδηγός για θέματα Φ.Π.Α. δικηγόρων

Πρακτικός οδηγός για θέματα ΦΠΑ δικηγόρων. Μια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης