Ενιαίο ταμείο ανεξάρτητα ασχολουμένων Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσ/νίκης Ενιαίο ταμείο ανεξάρτητα ασχολουμένων Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσ/νίκης

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Τ.Α.Α./Τ.Υ.Δ.Θ.

(Αριστοτέλους 15-17 / ισόγειο 546 24 ΘεσσαλονίκηFax: 2310 294966)

e-mail: dief.tydth@efka.gov.gr

Τηλέφωνα: 2310294886-90