Ενιαίο ταμείο ανεξάρτητα ασχολουμένων Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσ/νίκης Ενιαίο ταμείο ανεξάρτητα ασχολουμένων Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσ/νίκης

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Τ.Α.Α./Τ.Υ.Δ.Θ.

(Δωδεκανήσου 10 Α΄ 3οςόροφος, 546 26  ΘεσσαλονίκηFax: 2310 547 925)

e-mail: info.tydth@etaa.gr -website: www.tydth.gr
 

Αν.ΠροϊσταμένηΤομέα

(Μαρία Δαρούδη)

2310 547 914

Γραμματεία/Μητρώο

(Ελισσάβετ Παπαδοπούλου)

2310 547 912

Ασφάλιση / Εισφορές

(Βάια Τσάρτσαρου)

(Ιωάννης Καραμανώλης)

(Χριστίνα Δημητριάδου)

(Μάρθα Παπακων/νου)

2310 547 903

2310 547 903

2310 547 903

2310 547 903

Λογιστήριο

(Άννα Πασχίδου)

2310 547 904

Μηχανογράφηση

(Απόστολος Κωνσταντάκης)

2310 547 904