Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔΣΘ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔΣΘ

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στους δικηγόρους-μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης είναι οι εξής: