Ενημέρωση Ενημέρωση

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.