Ενημέρωση Ενημέρωση

« Πίσω

Προκήρυξη δύο υποτροφιών Δημητρίου Ευρυγένη στο Ευρωπαϊκό δίκαιο με την χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προκηρύσσει δύο υποτροφίες  «Δημητρίου Ευρυγένη» στο Ευρωπαϊκό δίκαιο με την ευγενική χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι υποτροφίες θα είναι διάρκειας 12 μηνών (με έναρξη την 1η Ιουλίου  2019) και έχουν αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία υλικού σε εξειδικευμένα θέματα στον παραπάνω κλάδο. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ τον μήνα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ.) ή ασκούμενοι δικηγόροι του Δ.Σ.Θ., να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα και επαρκώς μία δεύτερη και να έχουν γεννηθεί το έτος 1989 και μεταγενέστερα.

Οι υπότροφοι θα αναλάβουν την υποχρέωση να έχουν φυσική παρουσία στο Κέντρο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, απασχολούμενοι για 20 ώρες συνολικά την εβδομάδα, μεταξύ των ωρών 09.00-15.30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση του Κέντρου: kdeod@cieel.gr  Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 07 Ιουνίου 2019.