Ενημέρωση Ενημέρωση

« Πίσω

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΣΘ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Κ.Γ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.