Ενημέρωση Ενημέρωση

« Πίσω

Απόφαση για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του ΚΓ Θεσσαλονίκης από 17/5/2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο