Ενημέρωση Ενημέρωση

« Πίσω

Αναστολή επισκέψεων των συνηγόρων στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης λόγω COVID-19

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.