Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Νέος κατάλογος ΚΥΑ για την ΠΕ Θεσσαλονίκης

Σας αποστέλλουμε κατάλογο των ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί από 23.10.2020 και  μέχρι σήμερα με αύξοντα αριθμό,   αναφορά στο διάστημα που αφορούν και  συνοδευτικό κατάλογο με αναφορά...

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΘ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.3.2021

«Η Διεθνής ημέρα γυναικών στις 8 Μαρτίου αποτελεί κάθε χρόνο μία μέρα αναστοχασμού και επικαιροποίησης του αγώνα των γυναικών για πλήρη και ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων. Η ιστορία αυτής της...

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 6.3.2021

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη νέα με αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/6.3.2021 ΚΥΑ με τίτλο Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της...

Ενημέρωση από ΟΒΙ: Πληροφορίες για δικηγόρους σχετικά με το SME Fund του EUIPO - Webinar 09/03/2021

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) από τον Ιανουάριο του 2021 συνεργάζεται με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την επιτυχή έναρξη και εφαρμογή του ...

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ( Συνεδρίαση 4/3/2021)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε έκτακτα στις 4.3.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση : 1. Η Ολομέλεια θεωρεί μείζονος σημασίας τη...
Showing 1 - 15 of 3.036 results.
Στοιχεία ανά σελίδα 15
του/της 203