Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

« Πίσω

Newsletter της Τ.Ν.Π. ο ΣΟΛΩΝ Κτηματολόγιο - Διόρθωση εγγραφής Αγνώστου Ιδιοκτήτη - Επίκληση ως τίτλου κτήσης της έκτακτης Χρησικτησίας Διαδικασία άσκησης αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/98.