Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευστάθιος Κουτσοχήνας

 

     
ΜΕΛΗ
Αλεξόπουλος Αθανάσιος-Τρύφων

Ανδρουλάκης Ιωάννης

Αντωνίου Ιωάννης

Βρίκος Χρήστος

Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Γκίνδης Ηλίας

Δακουράς Γεώργιος

Κουρουνδής Χαράλαμπος

Κουτσός Γεώργιος Λιαδάκης Γεώργιος Μαυρίδης Στυλιανός Μικροπανδρεμένος Αντώνιος

Ντούγκας Αναστάσιος

Πετρίδης Σπυρίδων

Πρωτοπαπαδάκη Μαρία

Σαμαράς Πέτρος

Σιαπέρας Βασίλειος

Σιμόπουλος Θεόδωρος

Σκουνάκη Αρετή

Στεφάνου Ιωάννης

Τότσκας Γεώργιος Τσιάλτα Ευαγγελία Φινοκαλιώτης Δημήτριος

Ψωμιάδης Ιάκωβος