Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Βαλεργάκης

Α' Αντιπρόεδρος

Χρίστος Βάρδας

Β' Αντιπρόεδρος

Στυλιανός Μαυρίδης

Γεν. Γραμματέας

Γεωργία Βελιτζέλου Παπαχαραλάμπους

Ταμίας

Βούλα Σεραϊδου

ΜΕΛΗ
Αρετή Σκουνάκη Ρωξάνη Κωστατζίκη Φωτεινή Αχτσίδου Γιάννα Παναγοπούλου
Σοφία (Σόνια) Μελανεφίδου Χρήστος Ράπτης Αντώνης Μπιλίσης Χρήστος Μπακέλας
Ηλίας Σαρακενίδης Νικόλαος Αντωνιάδης Γεώργιος Δακουράς Πέτρος Σαμαράς
Ευστάθιος Κουτσοχήνας Δημήτρης Φινοκαλιώτης Τσιρτσιμάλης Στέφανος Κουρουνδής Χαράλαμπος
Νέστορα Αφροδίτη Μπουρντένας Φίλιππος Χρήστος Βρίκος Νικόλαος Παπαντωνόπουλος