Κτηματολόγιο Κτηματολόγιο

« Πίσω

ΠΡ_883_ΚΤ5-06_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - Δ.Σ. - Σ.Σ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2308-1995

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο