Κτηματολόγιο Κτηματολόγιο

« Πίσω

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2308/1995

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.