Κτηματολόγιο Κτηματολόγιο

Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά τη τροποποίηση με τον ν. 4164/2013 για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών στους προκαποδιστριακούς Δήμους Επανομής και Νέας Μηχανιώνας και στις Κοινότητες Αγγελοχωρίου, Αγίας Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώριση της πράξης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου

Ενημερωτική εκδήλωση για τις Επιτροπές Ενστάσεων της μελέτης με κωδικό ΚΤ2-07

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για τις Επιτροπές Ενστάσεων της μελέτης με κωδικό ΚΤ2-07 «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού...

Σημαντική ανακοίνωση

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο