Προσφορές προς τα μέλη Δ.Σ. Προσφορές προς τα μέλη Δ.Σ.

« Πίσω

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ AFTER SCHOOL ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.