Κεφάλαιο Αληλεγγύης Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Κεφάλαιο Αληλεγγύης Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Α.ΔΙ.Θ.

(Δωδεκανήσου 10 Β΄, 2οςόροφος, 546 26 ΘεσσαλονίκηFax:2310 510 690)

e-mail:info@tadith.gr- website:www.tadith.gr

Πρόεδρος

(Ν. Ανωνιάδης)

2310 544 305  - 2310 510 960

Αντιπρόεδρος

(Ι. Αντωνιάδης)

2310 544 305  - 2310 510 960

Γραμματέας

(Γ. Διόλατζης)

2310 544 305  - 2310 510 960

Ταμίας

(Σπ. Πετρίδης)

2310 544 305  - 2310 510 960

Γραμματεία

(Α. Δεμερδεσλής, Ν. Κιαγχίδης)

2310 544 305  - 2310 510 960