Κεφάλαιο Αληλεγγύης Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Κεφάλαιο Αληλεγγύης Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Τ.Α.ΔΙ.Θ)

eMail: info@tadith.gr website: www.tadith.gr
 

 

Τίτλος Όνομα Τηλέφωνο
Πρόεδρος Ν. Ανωνιάδης 2310.544305 - 2310.510.960
Αντιπρόεδρος Ι. Αντωνιάδης 2310.544305 - 2310.510.960
Γεν.Γραμματέας Ι. Αντωνιάδης 2310.544305 - 2310.510.960
Ταμίας Σπ. Πετρίδης 2310.544305 - 2310.510.960
Γραμματεία Α. Δεμερδεσλής, Ν.Κιαγχίδης 2310.544305 - 2310.510.960