Κεφάλαιο Αληλεγγύης Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Κεφάλαιο Αληλεγγύης Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Τ.Α.ΔΙ.Θ)

eMail: info@tadith.gr website: www.tadith.gr
 

Τίτλος Όνομα Τηλέφωνο
Πρόεδρος Γ. Αναγνωστόπουλος 2310.544305 - 2310.510.960
Αντιπρόεδρος Ευσταθ. Κουτσοχήνας 2310.544305 - 2310.510.960
Γεν.Γραμματέας Ν. Αντωνιάδης 2310.544305 - 2310.510.960
Ταμίας Σπ. Πετρίδης 2310.544305 - 2310.510.960
Γραμματεία Α. Δεμερδεσλής, Ν.Κιαγχίδης 2310.544305 - 2310.510.960