Ενιαίο ταμείο ανεξάρτητα ασχολουμένων Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσ/νίκης Ενιαίο ταμείο ανεξάρτητα ασχολουμένων Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσ/νίκης

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/νση: Δωδεκανήσου 10A'
Τηλ.: 2310.547.925
Fax: 2310.547.925
Email: tpdth@etaa.gr
 

Όνομα Τηλέφωνο
Αν. Προϊσταμένη Τομέα 2310.547.914
Γραμματεία / Μητρώο 2310.547.912
Ασφάλιση / Εισφορές 2310.547.903
Λογιστήριο 2310.547.904
Μηχανογράφηση 2310.547.904