Ενημέρωση Ενημέρωση

« Πίσω

Πράξη 12/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την λειτουργία του Πρωτοδικείου

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο