Ημερολόγιο Ημερολόγιο

« Πίσω

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΩΡΑ 18.00 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΔΕΘ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ: Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία Έναρξης:
16/3/2015
Ημερομηνία Τέλους:
Τίποτα
Διάρκεια:
Ολοήμερο: Ολοήμερο (Ευαίσθητo στη Ζώνη Ώρας)
Τύπος:
Γεγονός

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΩΡΑ 18.00 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΔΕΘ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ: Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ