Ημερολόγιο Ημερολόγιο

« Πίσω

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία Έναρξης:
18/2/2015
Ημερομηνία Τέλους:
Τίποτα
Διάρκεια:
Ολοήμερο: Ολοήμερο (Ευαίσθητo στη Ζώνη Ώρας)
Τύπος:
Επέτειος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ