Ημερολόγιο Ημερολόγιο

« Πίσω

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ημερομηνία Έναρξης:
24/2/2015
Ημερομηνία Τέλους:
Τίποτα
Διάρκεια:
Ολοήμερο: Ολοήμερο (Ευαίσθητo στη Ζώνη Ώρας)
Τύπος:
Γεγονός

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ