Ημερολόγιο Ημερολόγιο

« Πίσω

Επίθεση: "Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση"

Ημερομηνία Έναρξης:
31/3/2015
Ημερομηνία Τέλους:
Τίποτα
Διάρκεια:
Ολοήμερο: Ολοήμερο (Ευαίσθητo στη Ζώνη Ώρας)
Τύπος:
Επέτειος

Επίθεση: "Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση"