Ημερολόγιο Ημερολόγιο

Προηγούμενο Σεπτέμβριος, 2018 Επόμενο


Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
1
2
3 [Εβδομάδα 36]
4
5
6
7
8
9
10 [Εβδομάδα 37]
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ...
11
12
5:30 μμ Ημερίδα: "Εμπορικό σήμα και Γεωγραφικές ενδείξεις"
13
6:30 μμ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ:Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
14
15
16
17 [Εβδομάδα 38]
18
19
20
21
22
23
24 [Εβδομάδα 39]
25
26
27
28
29
30