Έγγραφα και αιτήσεις Έγγραφα και αιτήσεις

  Αίτηση εγγραφής Δικηγόρου

 Αίτηση εγγραφής Ασκουμένου

 Δήλωση αλλαγής στοιχείων

 Δήλωση παράλληλης άσκησης

 Βεβαίωση Δικηγόρου για Έναρξη άσκησης

 Δήλωση δικηγόρου για γνώση ξένων γλωσσών

 Αίτηση προαγωγής Δικηγόρου

 Αίτηση παραίτησης Δικηγόρου

 Αναφορά κατά δικηγόρου (Για την κατάθεση στο αρμόδιο τμήμα, απαιτείται έκδοση παραβόλου 100 ευρώ)

 Δήλωση διακοπής άσκησης.

 Δήλωση διακοπής άσκησης και συνέχισης σε άλλο δικηγόρο.

 Αίτηση υποψηφίου Δικηγόρου για το διορισμό του ως δικηγόρου.

Ετήσια δήλωση εγγραφής στον Δ.Σ.Θ.

 Αίτηση διαγραφής

 Έντυπα δικαιολογητικών για τη συμμετοχη στις εξετάσεις ασκουμένων

Αίτηση ακύρωσης ΔΣΘ στο ΣτΕ

Η αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης επιβολής του εν λόγω ειδικού τέλους, την οποία κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας


Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ' αριθμ. 435/2011 για τη δυνατότητα του Τ.Π. & Δανείων,να αποδέχεται παρακαταθέσεις του ποσού των λογαριασμών της Δ.Ε.Η, χωρίς το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 53 του ν.4021/2011 έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδότησης δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)


Υπόδειγμα δήλωσης ρητής επιφύλαξης

Υπόδειγμα δήλωσης ρητής επιφύλαξης για τη διεκδίκηση επιστροφής του καταβληθέντος εκτάκτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος


Αιτήσεις για άσκηση στα Δικαστήρια