Διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης Διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης


ΔIOIKHTIKO EΦETEIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ
Φράγκων 2-4, 546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.594106
Fax: 2310.594107
 

Όνομα Τηλέφωνο Νο1 Τηλέφωνο Νο2
Προϊστ. Πρόεδρος (Δ. Μπαλασόπουλος) 2310.594.316  
Προεδρεύων Α' Ακυρωτικού Τμήματος (Μ.-Ελ. Βασιλειάδου) 2310.594.202  
Πρόεδρος B' Ακυρωτικού Τμήματος (P. Tσούγκος) 2310.594.209  
Πρόεδρος Γ' Ακυρωτικού Τμηματος (Ειρ. Γιαννοπούλου-Πάχτα) 2310.594204  
Πρόεδρος A' Tμήματος (Ι. Πανταζάτος) 2310.594.210  
Πρόεδρος B' Tμήματος (B. Πανταζόπουλος) 2310.594.208  
Πρόεδρος Γ' Tμήματος (Β. Χριστοφίλης) 2310.594.207  
Πρόεδρος Δ' Tμήματος (Χρ. Μεϊδάνη-Ροβίθη) 2310.594.211  
Πρόεδρος E' Tμήματος (Ελ. Σουλιώτου) 2310.594.206  
Προϊστάμενη Δ/σης Γραμματείας (Π. Kαρβουνίδου) 2310.594.106  
Τμήμα Ενδίκων Μέσων, Προσδιορισμού &
Δημοσίευσης Αποφάσεων (Καταθέσεις Δικογράφων)
2310.594.114-5  
Δημοσίευση 2310.594.118-9  
Προσδιορισμός 2310.594.110  
Α', Β', Γ' τμ. Ακυρωτικής Διαδικασίας 2310.594.105 2310.101-3
Α', Β', Γ' τμ. Διαφορών Ουσίας 2310.594.121-3  
Δ', Ε' τμ. Διαφορών Ουσίας 2310.594.112-3  
Δακτυλογράφοι 2310.594.120-1  
Eπιμελητές 2310.594.108-9