• 8-18 Ιανουαρίου 2020
  • 19-29 Φεβρουαρίου 2020
  • 18-28 Μαρτίου 2020
  • 6-16 Μαίου 2020
  • 10-20 Ιουνίου 2020
  • 8-18 Ιουλίου 2020