• 5 - 15 Σεπτεμβρίου 2018
  • 10 - 20 Οκτωβρίου 2018
  • 14 - 24 Νοεμβρίου 2018
  • 5 - 15 Δεκεμβρίου 2018